Wydarzenia

Mecenas Robert Sagan z kancelarii Brudkowski i Wspólnicy reprezentuje Konfederację Lewiatan w sprawie skargi konstytucyjnej

Kancelaria Brudkowski i Wspólnicy złożyła w imieniu Konfederacji Lewiatan wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w dniu 27 lipca 2021 roku przepisy ustawy uznał za zgodne z Konstytucją.  Zdania odrębne złożyło dwóch sędziów trybunału konstytucyjnego z pięcioosobowego składu.

Sprawa doczekała się wielu komentarzy prasowych, w telewizji, radiu i prasie drukowanej.

Poniżej streszczenie wyroku:

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia w dniu 27 lipca 2021 r. w sprawie K10/18 z wniosku Prezesa Konfederacji Lewiatan  na niezgodność z Konstytucją ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. 2018 poz. 305), co do części zarzutów umorzył postepowanie, a co do pozostałej części uznał, że nie naruszają Konstytucji.

Wnioskodawca zaskarżył przepisy wprowadzające wyjątki od zakazu handlu oraz pozbawiające pracowników sektora handlu prawa do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni z uwagi na to, że mogą on naruszać zasadę wolności wykonywania pracy, zasadę równości i zasadę proporcjonalności.

Inne zarzuty dotyczyły niepoprawnego sformułowania przepisu definiującego niedziele i świąt na potrzeby ograniczeń w handlu oraz zbyt krótkiego vacatio legis ustawy (23 dni) z uwagi na to, że mogą on naruszać zasady demokratycznego państwa prawnego, poprawnej legislacji, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

TK umorzył postępowanie co do pierwszej grupy zarzutów dotyczących naruszenia zasady wolności wykonywania pracy i zasady równości, orzekając, że Konfederacja Lewiatan nie ma legitymacji do ich kwestionowania a ponadto nie określiła wystarczająco precyzyjnie  problemu konstytucyjnego dotyczącego tych przepisów.

W zakresie drugiej  grupy zarzutów dotyczących naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego, TK orzekł o zgodności z konstytucją tych przepisów.

TK rozpoznał sprawę na posiedzeniu niejawnym w następującym składzie sędziów: Jarosław Wyrembak - przewodniczący, Justyn Piskorski – sprawozdawca, Zbigniew Jędrzejewski, Julia Przyłębska, Andrzej Zielonacki.

Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędzia Zbigniew Jędrzejewski i sędzia Jarosław Wyrembak w zakresie umorzenia postępowania.  W swych zdaniach odrębnych podnieśli, że Konfederacja Lewiatan w sposób rzetelny wykazała legitymację do skarżenia ustawy, która swym przedmiotem regulacji wchodzi w zakres działalności wnioskodawcy oraz, że wniosek w całym zakresie spełniał warunki merytorycznego rozpoznania i w związku z tym TK powinien poddać kontroli abstrakcyjnej wszystkie zgłoszone zarzuty.

 

Poniżej znajduje się wypowiedź Mecenasa (od 3 minuty)

https://www.polsatnews.pl/wideo/zakaz-handlu-w-niedziele-trybunal-konstytucyjny-przepisy-zgodne-z-konstytucja_6793080/?ref=wyszukiwarka

MAMY 10 LAT!

Z okazji 10 rocznicy działalności naszej firmy bardzo dziękujemy wszystkim Klientom za zaufanie i współpracę!

BiW REPREZENTUJE MONIKĘ OLEJNIK W PROCESIE W SPRAWIE ARTYKUŁU OPUBLIKOWANEGO „wSIECI”

W sprawie przeciwko redaktorowi naczelnemu „wSieci” Jackowi Karnowskiemu oraz wydawcy tego tygodnika spółce Fratria z Gdyni  pani  Monika Olejnik była reprezentowana przez prawników kancelarii Brudkowski i Wspólnicy- mec. Roberta Sagana i mec. Tomasza Gałczyńskiego.  Sąd przyznał rację Monice Olejnik  i uwzględnił jej powództwo w zakresie ochrony dobrego imienia naruszonego przez opublikowanie na łamach „wSieci” w październiku 2013 r. artykułu „Brunatne pióra”.

W publikacji, która krytykowała dziennikarzy za poruszanie tematu pedofilii w Kościele i porównywała ich działania  do metod goebelsowskiej propagandy, wykorzystany został wizerunek Moniki Olejnik.

Po trwającym ponad 4 lata procesie, zapadł prawomocny wyrok wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, na mocy którego pozwani są zobowiązani do opublikowania odrębnych przeprosin wobec Moniki Olejnik.  Dodatkowo Sąd nakazał im zapłatę na wskazany cel społeczny- konto Fundacji Radia ZET.

Fronda przeprasza Monikę Olejnik za „Resortowe dzieci”

Fronda PL Sp. z o.o. – wydawca książki „Resortowe dzieci – media” opublikowała w mediach przeprosiny Pani Moniki Olejnik za naruszenie jej dóbr osobistych.

Publikacja przeprosin to efekt ugody sądowej w sprawie o ochronę dóbr osobistych prowadzonej w imieniu Pani Moniki Olejnik przez prawników Kancelarii – Mec. Roberta Sagana i Mec. Tomasza Gałczyńskiego.

W załączeniu przedstawiamy przeprosiny opublikowane na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.