Wydarzenia

BiW REPREZENTUJE MONIKĘ OLEJNIK W PROCESIE W SPRAWIE ARTYKUŁU OPUBLIKOWANEGO „wSIECI”

W sprawie przeciwko redaktorowi naczelnemu „wSieci” Jackowi Karnowskiemu oraz wydawcy tego tygodnika spółce Fratria z Gdyni  pani  Monika Olejnik była reprezentowana przez prawników kancelarii Brudkowski i Wspólnicy- mec. Roberta Sagana i mec. Tomasza Gałczyńskiego.  Sąd przyznał rację Monice Olejnik  i uwzględnił jej powództwo w zakresie ochrony dobrego imienia naruszonego przez opublikowanie na łamach „wSieci” w październiku 2013 r. artykułu „Brunatne pióra”.

W publikacji, która krytykowała dziennikarzy za poruszanie tematu pedofilii w Kościele i porównywała ich działania  do metod goebelsowskiej propagandy, wykorzystany został wizerunek Moniki Olejnik.

Po trwającym ponad 4 lata procesie, zapadł prawomocny wyrok wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, na mocy którego pozwani są zobowiązani do opublikowania odrębnych przeprosin wobec Moniki Olejnik.  Dodatkowo Sąd nakazał im zapłatę na wskazany cel społeczny- konto Fundacji Radia ZET.

Fronda przeprasza Monikę Olejnik za „Resortowe dzieci”

Fronda PL Sp. z o.o. – wydawca książki „Resortowe dzieci – media” opublikowała w mediach przeprosiny Pani Moniki Olejnik za naruszenie jej dóbr osobistych.

Publikacja przeprosin to efekt ugody sądowej w sprawie o ochronę dóbr osobistych prowadzonej w imieniu Pani Moniki Olejnik przez prawników Kancelarii – Mec. Roberta Sagana i Mec. Tomasza Gałczyńskiego.

W załączeniu przedstawiamy przeprosiny opublikowane na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.

Podziękowania dla BiW za pomoc pro publico bono

Mec. Bartosz Kaczmarski i Mec. Robert Sagan przygotowali na zamówienie organizacji społecznej opinię prawną dot. zasad finansowania akcji bezpłatnego doradztwa i badań w zakresie HIV/AIDS przez jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku argumentacji zawartej w analizie prawnej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych UM Warszawy zmieniło warunki konkursu i objęło finansowaniem również pracę pielęgniarek w punktach anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV. Cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy udzielić wsparcia organizacjom zajmującym się ważnym społecznie problemem walki z HIV/AIDS.

Oświadczenie pełnomocników prawnych reprezentujących Panią Monikę Olejnik w postępowaniu przeciwko redaktorowi naczelnemu i wydawcy „wSieci”

Oświadczenie pełnomocników prawnych reprezentujących Panią Monikę Olejnik w postępowaniu przeciwko redaktorowi naczelnemu i wydawcy „wSieci”: W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji dotyczących Pani Moniki Olejnik, które w ostatnim czasie ukazały się w mediach informujemy: Nie jest prawdą , że Pani Monika Olejnik żąda, by Sąd definitywnie zakazał tygodnikowi „wSieci” dalszych publikacji na Jej temat. W imieniu Pani Moniki Olejnik złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie roszczeń, w efekcie którego Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał usunięcie spornego, zmanipulowanego zdjęcia Moniki Olejnik ze strony internetowej tygodnika „wSieci”. Z uwagi na powtarzające się ataki na dobra osobiste Pani Moniki Olejnik, wystąpiliśmy również - wyłącznie na czas procesu sądowego – z żądaniem powstrzymania się od publikacji dotyczących m.in. biografii Pani Moniki Olejnik. Tego żądania zaproponowanego na czas procesu sądowego Sąd nie uwzględnił. Kancelaria Brudkowski i Wspólnicy.