Prawo Pracy

Efektywna polityka zatrudnienia oraz właściwe relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikami są istotnymi elementami działalności każdego przedsiębiorcy. Fachowa pomoc prawna ułatwia skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzyjając osiągnięciu tych celów.

Posiadamy bogate i wszechstronne doświadczenia w doradztwie z zakresu prawa pracy, obejmujące praktycznie wszystkie aspekty relacji pracodawca-pracownik związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomagamy naszym klientom kształtować stosunki pracy, przygotowując pełen zakres dokumentacji związanej z zatrudnieniem, np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, jak również akty wewnątrzzakładowe (np. regulaminy pracy, wynagradzania oraz premiowania) oraz asystując przy zmianach i rozwiązaniu stosunków pracy.

Prowadzimy bieżące doradztwo w całym zakresie spraw pracowniczych, w tym w sprawach czasu pracy, odpowiedzialności porządkowej lub materialnej, urlopów, kosztów zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz międzynarodowego prawa pracy. Posiadamy również bogate doświadczenia z zakresu zbiorowego prawa pracy, w tym relacji z organizacjami zrzeszającymi pracowników oraz sporów zbiorowych, jak również związane z problematyką zwolnień grupowych.

Stałym elementem naszej praktyki jest reprezentacja w sprawach pracowniczych, zarówno sądowa, jak i wobec organów administracji publicznej.