Prawo Farmaceutyczne

Nieodłącznym aspektem prawa farmaceutycznego są zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej, w szczególności problematyka ochrony patentowej lub oznaczeń.

Od wielu lat budujemy naszą praktykę w tej trudnej dziedzinie. Nasze doświadczenia obejmują m.in. zagadnienia związane z obrotem produktami leczniczymi, problematykę badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zagadnienia związane z importem równoległym, problematykę dystrybucji produktów leczniczych, w tym asystę przy tworzeniu schematów sprzedaży oraz przygotowanie umów, problematykę licencji na produkty lecznicze lub dossier, reklamę produktów leczniczych, sporną i niesporną praktykę patentową oraz z zakresu znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji.

Oprócz bieżącego doradztwa oferujemy również reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Ilość przepisów, różnorodność interpretacji oraz brak jednolitej wykładni sprawiają, że profesjonalna pomoc prawna jest szczególnie ważna w sektorze farmaceutycznym. Dotyczy to w szczególności zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej, czyli zarządzaniem znakami towarowymi i patentami.