Prawo Lotnicze

Oferujemy kompleksowe usługi w dziedzinie prawa lotniczego, obejmujące w szczególności doradztwo i reprezentację w sprawach:

  • Odpowiedzialności za wypadki związane z przewozem lotniczym
  • Sporów i roszczeń
  • Konkurencji
  • Regulacji sektorowych i administracyjnych

Naszymi klientami są linie lotnicze oraz ich ubezpieczyciele. Zapewniamy naszym klientowm obsługę prawną dotyczącą przepisów administracyjnych, wypadków lotniczych, finansowania działalności inwestycyjnej, operacji lotniskowych. Reprezentujemy linie lotnicze w sprawach roszczeń pasażerskich prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.