Specjalizacje

Klientami Kancelarii są głównie korporacje międzynarodowe i duże przedsiębiorstwa polskie działające w różnych sektorach biznesu, takich jak: finanse i bankowość, FMCG, media, farmaceutyki i wyroby medyczne, chemia gospodarcza, kosmetyki, handel, odzież, IT, telekomunikacja, transport, logistyka i spedycja, produkcja i dystrybucja pojazdów samochodowych.

Oferujemy zarówno kompleksową obsługę bieżącej działalności klientów jak i doradztwo w ramach poszczególnych projektów (np. inwestycji, przekształceń, restrukturyzacji, finansowania transakcji). Kancelaria zapewnia również pełną reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi we wszelkiego rodzaju sprawach, w tym karnych.