Własność intelektualna

W świecie globalnej komunikacji i wymiany informacji szczególnie ważna jest skuteczna ochrona własności intelektualnej. Muzyka, obrazy, prywatne nagrania video wirują w świecie Google i You Tube stawiając nowe wyzwania prawnikom i legislatorom. Uczestniczymy w tym świecie doradzając naszym klientom jak tworzyć, rozwijać i chronić własność intelektualną oraz korzystać z niej w strategicznych i bieżących działaniach.

Rozumiemy jaką wartością jest własność intelektualna dla biznesu. Wśród naszych klientów są właściciele najbardziej cenionych i cennych marek świata. Wiemy jak bronić tych marek przed nielegalnym używaniem, rozmyciem czy naśladownictwem. Doradzamy w sprawach strategicznych rozwiązań związanych z globalną ochroną marki jak i w konkretnych przypadkach jej naruszenia.

Doradzamy od lat nadawcom telewizyjnym i radiowym, wydawcom prasowym, operatorom internetowym, wydawcom książek i innych publikacji, agencjom reklamowym, producentom fonograficznym, producentom gier video, operatorom sieci telewizji kablowej, właścicielom renomowanych znaków towarowych, twórcom i użytkownikom własności intelektualnej.

Oferujemy kompleksową pomoc w dziedzinie własności intelektualnej. Nasze usługi obejmują:

 • doradztwo w dziedzinie prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów, wynalazków, baz danych, topografii układów scalonych i nowych odmian roślin,
 • doradztwo dotyczące reklamy, promocji i innych działań marketingowych,
 • doradztwo odnośnie czynów nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo odnośnie produkcji telewizyjnej i radiowej,
 • doradztwo odnośnie umów licencyjnych i innych transakcji dotyczących nabycia, obrotu lub wykorzystania własności intelektualnej,
 • doradztwo na rzecz artystów, twórców, wykonawców,
 • doradztwo w dziedzinie Internetu i nowoczesnych technologii.

Jesteśmy specjalistami od procesowej ochrony własności intelektualnej. Nasze praktyczne doświadczenie obejmuje spory dotyczące:

 • piractwa i innych postaci naśladownictwa produktów i opakowań,
 • reklamy, w tym reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej,
 • stosowania wprowadzających w błąd oznaczeń towarów i usług,
 • rozpowszechniania nieprawdziwych lub oczerniających informacji o konkurencie,
 • kradzieży i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • pasożytowania na renomie konkurenta i jego towarów,
 • domen internetowych,
 • innych postaci nieuczciwej konkurencji.