Windykacja należności

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej dotyczącej odzyskiwania należności i ich zabezpieczenia. Oferujemy pełną obsługę od momentu zawarcia kontraktu, poprzez jego zabezpieczenie, korespondencję i negocjacje z dłużnikami, postępowanie sądowe, aż do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Nasz zespół windykacyjny oferuje usługi kompleksowej windykacji, w tym wysyłanie wezwań do zapłaty, opracowanie pozwów i materiału dowodowego oraz pełną reprezentację procesową. W celu umożliwienia klientom dostępu do wiadomości o bieżącym stanie ich spraw i dostępu do dokumentacji opracowaliśmy autorskie procedury i narzędzia elektroniczne dla celów kontaktów z klientami, w tym specjalne elektroniczne bazy danych spraw, do których klienci mają dostęp on-line.

iLITIGATION

System obsługi spraw sądowych oraz windykacyjnych

Nowoczesny, inteligentny, elektroniczny system, zapewniający sprawną i skuteczną obsługę spraw sądowych i windykacyjnych, z dostępem on-line dla Klienta.

Współpraca z BiW

Współpraca z Kancelarią Brudkowski i Wspólnicy przy użyciu systemu iLITIGATION to wygoda i komfort niespotykane dotychczas przy obsłudze spraw sądowych i windykacyjnych. To nowoczesne narzędzie elektronicznej wymiany informacji i danych. To jednocześnie możliwość stałego monitorowania postępów i statusu nawet dla wielu tysięcy spraw miesięcznie za pomocą raportów on-line lub w formie arkuszy kalkulacyjnych.

Zlecenia spraw sądowych lub windykacyjnych

Zlecone przez Klienta sprawy, przekazywane do systemu w postaci elektronicznej są automatycznie przetwarzane i poddane wstępnej analizie merytorycznej. Każda sprawa po kilku minutach trafia do bazy danych i jest dostępna on-line dla Klienta do wglądu w formie teczki elektronicznej - eTeczki.

Jednocześnie dla każdej sprawy, po weryfikacji merytorycznej, dostępny jest tytuł egzekucyjny lub wezwanie do zapłaty. Pakiet dokumentów w formie elektronicznej jest dostępny dla Klienta także on-line, w postaci zbiorczej, dla wielu spraw jednocześnie lub dla każdej sprawy osobno.

Dokumenty sądowe

Dla zleconych spraw system generuje pisma sądowe, automatycznie zmieniając status sprawy, a także daty utworzenia wniosku do sądu. Wszelkie zmiany Klient może śledzić on-line, a także przeglądać w formie łatwo dostępnych, czytelnych raportów. Do każdego wniosku sądowego dołączana jest automatycznie dokumentacja, z plików PDF, której zawartość ustalana jest z Klientem, np. kopia pełnomocnictwa, kopia odpisu KRS itp. Gotowe wnioski są przedstawiane prowadzącemu sprawy prawnikowi z ramienia BiW do akceptacji. Automatyzacja procesu przygotowania dokumentów sądowych skraca znacznie czas niezbędny dotychczas na uruchomienie procedury sądowej, a Klient znacznie szybciej może oczekiwać rezultatów.

Dokumenty komornicze

Dzięki współpracy elektronicznej z kancelariami komorniczymi system zapewnia także znacznie skuteczniejszy i szybszy dostęp do korespondencji prowadzonej przez BiW w imieniu Klienta. Daje to znaczną przewagę obsłudze spraw windykacyjnych przez BiW, a w dalszej perspektywie – w skuteczności windykacji należności.

Obsługa korespondencji

iLITIGATION to także obsługa korespondencji papierowej oraz elektronicznej dotyczącej prowadzonych spraw. Dokumenty w formie tradycyjnej mogą być segregowane do spraw tak, aby zapewnić dla każdej prowadzonej sprawy pełną dokumentację.

Dokumenty elektroniczne w postaci poczty e-mail, dokumentów tekstowych, w formie plików PDF mogą być dołączane do sprawy automatycznie lub półautomatycznie.

iLITIGATION może w tym zakresie współpracować z systemami korespondencji firmowej takimi jak Lotus Notes lub Microsoft Exchange.

Obsługa rozliczeń, zaliczek i opłat

System iLITIGATION pozwala na obsługę przez BiW rozliczeń pomiędzy Klientem a Sądami, Urzędami oraz Komornikami. Zlecenia opłat stałych mogą być także generowane z systemu automatycznie i przekazywane do Klienta on-line w postaci paczek przelewów, gotowych do importu do systemów bankowości elektronicznej. Obsługa rozliczeń na każdym etapie jest monitorowana, a Klient ma stały dostęp do informacji o rozliczeniach w formie raportów on-line, arkuszy kalkulacyjnych.

Integracja informacji

System iLITIGATION pozwala na wielowymiarowe raportowanie, korzystając ze zdefiniowanych na potrzeby Klienta widoków na eTeczki, korespondencję oraz obsługę rozliczeń. Wszystkie raporty są także dostępne w formacie arkuszy kalkulacyjnych.

Wymiana informacji z Klientem w czasie rzeczywistym pozwala na szybką reakcję w sprawie i skraca jej czas prowadzenia.

System może także generować raporty okresowe w formie poczty elektronicznej, plików wymiany danych XML lub innych formatów tekstowych lub binarnych.

Każdy widok danych pozwala na integrację z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel® z możliwością odświeżenia danych, bez konieczności ponownego generowania własnych raportów.

Prowadzimy także szkolenie dla Pracowników Klienta z zakresu tworzenia własnych raportów.

Zabezpieczenia

Komunikacja Klienta z bazą danych szyfrowana jest protokołem SSL. Jednocześnie komunikację tą można dodatkowo zabezpieczyć poprzez utworzenie dedykowanego szyfrowanego kanału VPN od Klienta do Kancelarii BiW.