Transport & Logistyka

Transport, spedycja i logistyka stanowią istotny element gospodarki i są niezbędne dla funkcjonowania większości przedsiębiorstw. Każdego dnia o każdej godzinie przewoźnicy, spedytorzy i operatorzy logistyczni świadczą usługi, bez których współczesny świat nie może prawidłowo funkcjonować. Działalność w branży TSL wymaga, z uwagi na dynamikę i złożoność procesów w niej zachodzących, stałej pomocy prawnej, w szczególności w zakresie organizacji dystrybucji i magazynowania towarów oraz likwidacji szkód.

Prawnicy Brudkowski i Wspólnicy doradzają i reprezentują klientów w negocjacjach i przygotowaniu umów charakterystycznych dla branży TSL, takich jak umowa przewozu, spedycji, magazynowania i usług logistycznych, a także umowy na budowę magazynu czy leasingu ciągników i naczep ciężarowych. W zakresie świadczenia bieżącej obsługi prawnej zajmujemy się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności przewoźnika i spedytora na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego (Konwencja CMR i ADR), dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i regresowych, uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do świadczenia usług przewozowych i magazynowych, a także reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych związanych z likwidacją szkód.

Mamy świadomość tego, jak istotne z punktu widzenia właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest zapewnienie należytej egzekucji należności dla naszych klientów. W tym celu stworzyliśmy zespół, który zajmuje się windykacją należności zarówno na drodze przedsądowej, jak i w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. W tym zakresie koordynujemy obieg i przekazanie dokumentów od klienta do prawnika, monitowanie dłużników klienta, przygotowanie pozwów i wniosków o zabezpieczenie roszczenia, reprezentację procesową oraz egzekucję zasądzonych należności w ścisłej współpracy z komornikiem.