Prawo Spółek

Dobra organizacja korporacyjna przedsiębiorstw to podstawa ich niezakłóconego działania umożliwiającego skupianie się na celu gospodarczym. Wielu klientów, mając tego świadomość, zleca stałą obsługę korporacyjną wyspecjalizowanym firmom.

Prawnicy Brudkowski i Wspólnicy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu stałej obsługi korporacyjnej obejmującej obsługę zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń klientów. Szybko i skutecznie zakładamy też spółki, łączymy je, dzielimy i likwidujemy. Zakładamy i likwidujemy oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przygotowujemy dokumenty niezbędne do emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz prowadzimy rozmowy z Komisją Nadzoru Finansowego. Szczególne doświadczenie nasi prawnicy zdobyli przy doradztwie w restrukturyzacji i konsolidacji podmiotów różnego typu w ramach grup kapitałowych.