Prawo Konkurencji

Inwestorzy i przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę bariery stawiane przez prawo konkurencji zarówno w codziennych decyzjach i strategicznych planach. Szczególnie, że unijne prawo konkurencji a w ślad za nim prawa narodowe stają się coraz bardziej rygorystyczne. Rygorystyczne są również decyzje organów regulacyjnych, skutkujące często surowymi sankcjami finansowymi. Prawnicy muszą pomóc przedsiębiorcom w omijaniu raf prawa konkurencji, doradzać przy podejmowaniu decyzji i w przypadku sporu z regulatorem. Nasi prawnicy to potrafią.

Prawnicy Brudkowski i Wspólnicy mają wiedzę i doświadczenie potrzebne do uniknięcia ryzyka związanego z przepisami prawa konkurencji. Pracując wiele lat dla koncernów szczególnie narażonych na pułapki prawa konkurencji, oferujemy kompleksowe doradztwo w tej dziedzinie, włącznie z reprezentacją sądową. Potrafimy również doradzić jak skutecznie używać prawa konkurencji w walce rynkowej.