Media i Rozrywka

Od lat doradzamy największym koncernom z branży mediów i rozrywki, w tym media elektroniczne, wydawców książek i prasy, producentów gier komputerowych oraz branże e-commerce.

Istotnym obszarem praktyki Brudkowski i Wspólnicy jest prawo mediów i reklamy. W tym zakresie doradzamy przedsiębiorcom działającym w różnych branżach: nadawcom radiowym i telewizyjnym, wydawcom prasowym i wydawnictwom, przedsiębiorstwom farmaceutycznym i FMCG, operatorom internetowym oraz firmom prowadzącym marketing bezpośredni.

Nasze doświadczenia obejmują pomoc nadawcom w zakresie uzyskiwania i wykonywania koncesji radiowo-telewizyjnej, postępowań i kontaktów z Krajowa Radą Radiofonii i Telewizji.

Doradzamy klientom w sprawie zgodności z prawem reklam oraz działań sponsoringowych takich produktów i usług jak alkohol, środki farmaceutyczne i produkty medyczne, suplementy diety, loterie i konkursy. Prowadzimy pełną obsługę procesu reklamowego i sponsorskiego, z uwzględnieniem przygotowywania odpowiednich umów, w tym umów dotyczących dysponowania utworami i wizerunkiem na potrzeby kampanii reklamowych.

W zakresie loterii i konkursów sporządzamy projekty regulaminów oraz wymaganej dokumentacji dotyczącej loterii promocyjnych i audioteksowych. W imieniu Klientów wnioskujemy o uzyskanie zezwoleń na urządzanie loterii. Nasi prawnicy posiadają świadectwa zawodowe wydane przez Ministra Finansów uprawniające do udziału w komisjach loterii promocyjnych i audioteksowych.

Ochrona dóbr osobistych

Dynamiczny rozwój mediów i ich roli w życiu codziennym powoduje, że coraz większego znaczenia nabierają problemy dotyczące prawnych aspektów tej działalności. Na podstawie wieloletnich doświadczeń nasi prawnicy znają wyzwania związane z obsługą prawną wydawców i redakcji, w tym zagadnienia związane z prawem prasowym, ochroną dóbr osobistych, prawami i obowiązkami redaktorów i dziennikarzy. Stała obsługa bieżącej pracy dużych polskich redakcji oraz procesów cywilnych i karnych dotyczących działalności prasowej sprawia, że mamy wiedzę i doświadczenie konieczne do świadczenia profesjonalnych usług w tej dziedzinie.