Fuzje i przejęcia

Obecna sytuacja na rynku daje wiele możliwości nabywania przedsiębiorstw na korzystnych warunkach cenowych mimo aktualnych trudności w kredytowaniu tego typu inwestycji. Dlatego wiele z transakcji typu M&A dokonywanych jest z udziałem inwestorów prywatnych i funduszy inwestycyjnych. Specjalizujemy się w doradztwie z tego zakresu. Pomagamy w zakupie i sprzedaży udziałów/akcji spółek, przedsiębiorstw oraz i ich zorganizowanych części, jak również w łączeniu spółek na bazie kodeksu spółek handlowych.

W ostatnich latach nasi prawnicy przeprowadzili wiele tego typu projektów doradzając na wszystkich ich etapach - od listu intencyjnego, przez kompleksowe analizy prawne spółek i innych podmiotów w celu zidentyfikowania ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją, negocjacje umów po zgłoszenie transakcji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nasz zespół jest szczególnie doświadczony w doradztwie przy transakcjach typu venture capital, w tym inwestycji w małych i średnich przedsiębiorców w oparciu o fundusze strukturalne UE.