Bankowość i Finanse

Pracujemy dla wiodących banków, firm pożyczkowych i innych instytucji finansowych. Oferujemy doradztwo regulacyjne, wsparcie w rozwoju produktów finansowych oraz reprezentacje procesową.

Oferujemy kompleksową obsługę procesu windykacji na każdym etapie postępowania: polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Od lat pracujemy przy obsłudze windykacyjnej czołowych banków oraz firm mikropożyczkowych.