Piotr Banasik, adwokat

Posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej w sprawach gospodarczych, handlowych, ochrony dóbr osobistych, IT, a także w prowadzeniu procesów sądowych w sprawach przed sądami powszechnymi i arbitrażem. Prowadzi również sprawy karne, w tym związane z działalnością gospodarczą i przestępstwami internetowymi. Koordynuje obsługę prawną projektów związanych z nowoczesnymi technologiami, Internetem, ochroną dóbr osobistych, obsługą wydawców prasowych. Doradza firmom polskim i międzynarodowym w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstw oraz prowadzi zespół windykacji należności.