dr Tomasz Gałczyński, adwokat

Tomasz Gałczyński to doktor prawa i doświadczony prawnik procesowy z wieloletnim doświadczeniem w reprezentacji klientów z różnych branż gospodarki. W procesach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi reprezentuje klientów działających m.in. w sektorze finansowym, motoryzacyjnym, spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i odzieżowym. Ma szczególne doświadczenie w reprezentacji w sprawach o ochronę prywatności, naruszenia dóbr osobistych oraz sprawach karnych.